lunes, 24 de enero de 2011

Les equivalències entre pulgades i centímetres dels parches dels tabals.

En la següent taula hi han les equivalències de les mides de los parches dels instruments de percussió venen expressades en pulgades ("). son les equivalències entre pulgades i centímetres, de la mida del tambor per quan sagí de canviar un parche nou o una funda.

miércoles, 19 de enero de 2011

Drum key utilitat d'aquesta eina. Canviar parches, Afinar un instrument percussió.

Drum key: es ua eina que s'utilitza per canviar parches i/o afinar d'un instrument de percussió.


Canviar un parche: Per canviar un o els dos parche del instrument de percussió, s'ha de desmuntar l'instrument, canviar el parche i tornar a muntar l'instrument,


en el cas que sigui de corda treure i ficar la corda, si es de rosca, vareta i volanderes, el desmuntarem i muntarem amb la eina abans esmentada el drum key.

Afinar un instrument de percussió: Per afinar un tabal de corda, es farà les peces de roba negres s'ha aniran tensant fins a estar afinats,

un instrument da varetes s'ha aniran afinant amb la eina drum key, roscant les rosques, o en el cas que l'instrument de varetes, tingui rosca de papallona, la afinarem directament girant les rosques sense eines.