viernes, 20 de enero de 2012

Fica un possit decorat al nostre ninot.

El ninot de la colla que ens acompanyara a la mostra de la festa major d'hivern 2012.

Li podreu ficar un possit decorat.

Fiquem aquesta imatge perquè sapigueu com es el nostre ninot.


No hay comentarios:

Publicar un comentario