miércoles, 19 de enero de 2011

Drum key utilitat d'aquesta eina. Canviar parches, Afinar un instrument percussió.

Drum key: es ua eina que s'utilitza per canviar parches i/o afinar d'un instrument de percussió.


Canviar un parche: Per canviar un o els dos parche del instrument de percussió, s'ha de desmuntar l'instrument, canviar el parche i tornar a muntar l'instrument,


en el cas que sigui de corda treure i ficar la corda, si es de rosca, vareta i volanderes, el desmuntarem i muntarem amb la eina abans esmentada el drum key.

Afinar un instrument de percussió: Per afinar un tabal de corda, es farà les peces de roba negres s'ha aniran tensant fins a estar afinats,

un instrument da varetes s'ha aniran afinant amb la eina drum key, roscant les rosques, o en el cas que l'instrument de varetes, tingui rosca de papallona, la afinarem directament girant les rosques sense eines.1 comentario: